Information

This is information about the different Apple models. However, I only have it in swedish right now. Detta är egentligen min egen  dokumentation över vad jag lärt mig om de olika modellerna men som kan vara nytta för andra också. Det kan vara vad som är speciellt men framförallt praktiska saker som hur man lagar dem, hur man startar dem, vilken mjukvara som krävs och annat man lätt glömmer mellan varven.

Apple II

Apple II plus och europlus

Apple IIe

Apple IIc och IIc+

Apple II GS

Apple III

Lisa 2/Macintosh XL

Macintosh 128K

Macintosh 512K

Macintosh Plus

Macintosh SE

Macintosh II, IIsi

Leave a Reply